JUBILEUSZ CHARYTATYWNYCH DZIAŁAŃ FUNDACJI: W TYM ROKU ? X ? JUBILEUSZOWA EDYCJA ?A MY DO BETLEJEM?

[szczegóły]

To już 9 lat   !!!

?THE NEXT STEP UP IS SKY!?

 

Szanowni Mieszkańcy,

Przygotowania do tegorocznej, jubileuszowej zbiórki przebiegają pod hasłem: ?zaangażowanie?.

?Involvement? jest słowem ? kluczem: przynosi nadzieję, rodzi nowe możliwości. Bez zaangażowania ludzi – tych decyzyjnych i takich sobie pozornie zwyczajnych, ale z  wielkim sercem, podmiotów biznesowych i tych tworzących kulturę przez duże ?K?, nie byłoby nas tu dzisiaj. Nie doszlibyśmy do miejsca, w którym jesteśmy. ?Następny krok jest już w chmury, w niebo?. Czy uda się go zrobić? Czy uda się nam otworzyć Publiczną Poradnię Logopedyczną dla niepełnosprawnych dzieci i wszystkich innych, na terenie Ząbek?

Zapewniam, że TAK!

Z okazji X- lecia działalności Fundacji AND I AM UP, pierwszej w Polsce dla Dzieci z zespołem Downa, chciałam serdecznie podziękować wszystkim ?Wielkim o wielkim sercu?, za lata współpracy, zaangażowania i wytrwałości, w walce o lepszą przyszłość niepełnosprawnych pociech. O dawanie radości wszystkim dzieciom w okresie ?magicznej gwiazdki?, która zbliża się do nas wielkimi krokami. Zachęcam do angażowania się w wydarzenia kulturalne fundacji, której działalność została doceniona ostatnio, m.in. przez Marecki Dom Kultury. Serdecznie dziękujemy!

Nasza fundacja bowiem, pełni również  rolę animatora kultury, organizując kolejne wydarzenia kulturalne, adresowane nie tylko do lokalnej społeczności z terenu Ząbek, Kobyłki, Zielonki, wreszcie Powiatu wołomińskiego, ale również Warszawy i innych miast oraz gmin z obszaru Województwa mazowieckiego. Medialna oprawa organizowanych imprez ma już zasięg ogólnopolski.

Wydarzenia kulturalne przygotowywane we współpracy z Teatrem RAMPA na Targówku, skierowane są zarówno do dzieci niepełnosprawnych jak i zdrowych, w ramach integracji tych dwóch środowisk i ich czynnego uczestnictwa w kulturze.

W tym roku, w grudniu, mamy nadzieję spotkać się z Państwem, na X-tej, Jubileuszowej Edycji  Wydarzenia Kulturalnego ? A MY DO BETLEJEM?, którego nazwa, mająca już status ?skrzydlatych słów?, określa moment duchowego obcowania z kulturą, zarówno wysoką, jak i popularną, w konkretnej przestrzeni teatralnej, będącej odpowiednikiem swego rodzaju sacrum, jeśli wziąć pod uwagę emocje, uczucia i przeżycia towarzyszące zarówno dzieciom, jak i dorosłym.

Zrealizowany w ubiegłym roku projekt animacyjny, przy stałej współpracy m.in. z przedszkolem ?Skrzat? w Ząbkach, przekazującym rokrocznie wspaniałe ozdoby choinkowe i przepiękne pocztówki świąteczne, wykonane przez dzieci, wzorem lat ubiegłych, kształtuje zarówno młodych twórców kultury, jak i jej aktywnych odbiorców, uwrażliwiając jednych i drugich na jej oddziaływanie – w różnych obszarach i na różnych poziomach oraz wyzwala aspiracje do ciągłego rozwoju osobowości i twórczej aktywności (typu hand-made), m.in. poprzez swoją złożoność i nowatorskość.

Jest to o tyle niezwykłe zjawisko, że nie sposób postawić ścisłego rozgraniczenia między tymi dwoma obszarami, biorąc pod uwagę fakt, że wśród małych gości pojawili się autorzy wykonanych ręcznie przepięknych ozdób choinkowych, podarowanych na loterię fantową, a wszystkie dzieci brały udział w elementach o charakterze interaktywnym (zabawa z piłeczkami; występ sceniczny).

Współautorami i współrealizatorami naszego wydarzenia kulturalnego są młodzi wolontariusze, wspierający w różnych obszarach działania fundacji (studenci: Maciej Dąbrowski i Angelika Nerowska)

Odbiorcami i jednocześnie aktywnymi uczestnikami naszego Wydarzenia kulturalnego były zarówno dzieci zdrowe, jak i nie w pełni sprawne (oraz towarzyszący im rodzice i opiekunowie), które z pełnym zaangażowaniem uczestniczyły w kolejnych częściach przygotowanego programu artystycznego (zarówno z obszaru tzw. ?kultury wysokiej?, jak i ?popularnej?).

Prezentowana sztuka teatralna, adresowana zarówno do dzieci, jak i dorosłych, mająca akcenty głęboko dydaktyczne, dotknęła spraw poważnych i zasadniczych, stawiając pytanie dotyczące odnajdywania się ludzi młodych w rodzinnym, szkolnym i lokalnym środowisku trudnej, bo industrialnej, a przez to bardzo dynamicznej i ?zabieganej? rzeczywistości.

Jaki jest świat, w którym żyjemy – próbowała odpowiedzieć na pytanie młodziutka bohaterka sztuki, wespół z aktywnym zawodowo, wspinającym się po kolejnych szczeblach kariery ojcem, który za sprawą magii powrócił do krainy swojego dzieciństwa i zapomnianych szkolnych obowiązków.

Odkrywając ich wagę, zaczyna lepiej rozumieć trudny świat zaniedbywanej córeczki, dla której zazwyczaj nie miał czasu. Ostatecznie wybiera rolę w życiu najważniejszą: trud bycia odpowiedzialnym, kochającym i wrażliwym na potrzeby córki ojcem.

Znaczenia sztuki za starożytnymi nie trzeba przypominać: jak zawsze uczy, porusza i sprawia przyjemność, pozwalając bezpiecznie przeżywać wszystkim odbiorcom całą gamę emocji, przeżyć i wzruszeń. Zasadniczo w sposób pozytywny oddziałuje na rozum ludzki i wykorzystuje ludzkie namiętności po to, by móc wpływać na ludzkie postępowanie oraz cieszyć oko pięknem, wyzwalając pozytywne wrażenia i odczucia natury estetycznej.

Przygotowany przez aktorów Teatru RAMPA ?Dzień dziecka?, w której główną rolę zagrał popularny aktor teatralny i filmowy – Maciej Gąsiorek, wzruszył i rozemocjonował nie tylko dzieci, ćwicząc świat ich wyobraźni, ale skłonił również rodziców do śmiechu przez łzy i niewesołej refleksji  z obszaru codziennej rzeczywistości, pogłębiając osobistą wrażliwość młodych i dorosłych odbiorców.

Odczucie beztroskiego dzieciństwa przywrócił dzieciom występ niezwykle utalentowanej, młodej artystki- uczennicy rembertowskiego liceum – Julii Florczak, której ekspresywny śpiew porwał również dorosłą publiczność wspaniałym wykonaniem znanych przebojów z bajek Disneya. Na wszystkich twarzach zagościł uśmiech, a wspólnym śpiewom i gromkim oklaskom, jak zresztą wielokrotnie tego wieczoru, nie było końca.

Przerwa kulturalna pozwoliła uzupełnić zapasy energii i kupić wyjątkowe ozdoby wykonane własnoręcznie przez małych artystów, wytwórców rękodzieł sztuki użytkowej.

Niezwykle atrakcyjnym  punktem programu okazał się występ kabaretu ?DNO?, którego satyryczny humor dzieci nagradzały gromkim śmiechem i wielkimi brawami, zadziwiając dojrzałością odbioru  śmiejących się do łez dorosłych widzów.

Interaktywny charakter prezentacji kabaretowych pozwolił dzieciom oglądać rodziców w roli aktorów, wyzwalając wśród małych uczestników widowiska ogromny entuzjazm, salwy śmiechu i spontaniczną kreatywność. Dzieci wspierały miłymi, żywiołowymi okrzykami i słowami zachęty występujących rodziców i podpowiadały im czasem, jak się mają zachować lub zareagować w określonej sytuacji scenicznej, włączając się mentalnie, psychicznie w obrzęd ? teatru?.

Równie mocno interaktywnym punktem programu, wyzwalającym uczucie spełnienia, euforii i poczucie duchowego ubogacenia, były po niezapomnianej zabawie z piłeczkami, z niezwykle atrakcyjnymi fantami, wspólne występy dzieci i rodziców oraz kierujących zabawą wolontariuszy, na czele z zespołem WENUS.

Było naprawdę pięknie, więc czujemy ?artystyczne? spełnienie. Bo jak powiedział Norwid: ?(?) pięknym jest czyniący piękno (?) a piękno na to jest, by zachęcało do pracy (?)?, przede wszystkim twórczej, dla innych, a szczególnie Tych Najbardziej Potrzebujących.

My też zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w Jubileuszowej  Edycji czyli  do ?zanurzenia się? w szeroko pojętej kulturze: tej magicznej (przez pryzmat fantazji i magii scenicznej tłumaczącej porządek świata), tej dydaktycznej (zaangażowanej i demaskującej przejawy zła i niesprawiedliwości, służącej osobistemu rozwojowi), oraz tej ludycznej (służącej rozrywce i odpoczynkowi).

Szczególne wyrazy uznania kierujemy do naszej wspaniałej wolontariuszki-graficzki: Katarzyny Rolbieckiej, bez której nasze wydarzenie kulturalne nie miałoby tak wspaniałej oprawy graficznej. Tworzony przez nią rokrocznie plakat artystyczny to niezbywalny element sztuki współczesnej. Realizujący wraz z misją jej funkcję ekspresywną, użytkową i estetyczną.

Wytrwałe zmierzanie do określonego celu, którym w naszym przypadku jest organizacja i sprawne funkcjonowanie Centrum Logopedycznego, to rodzaj kulturalnej ?wędrówki? na szczyt, z którego już tylko jeden krok do ?nieba?, czyli pełnej realizacji.

 Zaangażujmy się!

Jako Mieszkańcy Ząbek, jako Twórcy i Odbiorcy szeroko pojętej Kultury, jako ludzie z sercem, którego wagę, w przenośni i dosłownie podkreślał śp. Profesor Religa, którego miała odwagę używać Małżonka Prezydenta RP, ś.p. Maria Kaczyńska, którego pozytywny rytm angażuje tysiące ludzi  na całym świecie do ofiarnego działania na rzecz najbardziej Potrzebujących.

 Twórzmy, zaczynając od budowania lokalnej solidarności, lokalnej kultury, Lokalnej Społeczności, świadomie wspierającej ? rodzime? projekty.

Wesprzyjmy NASZE dzieci, kupując zaproszenie- cegiełkę na tegoroczną X Edycję ? A MY DO BETLEJEM?!

Zrealizujmy NASZ projekt – Publiczne Centrum Logopedyczne.

Więcej- już wkrótce, m.in. w gazetach lokalnych, na facebook-u, naszym funpage-u oraz  w przestrzeni publicznej Ząbek- Mieście Przyszłości, Szczęśliwym Mieście!

?Serce za serce?.

Joanna Dąbrowska

Fundacja AND I AM UP