Reaktywacja poradni dla dzieci

Dzieci z zespołem Downa mogą mimo choroby dobrze się rozwijać, aby w przyszłości funkcjonować w społeczeństwie – do tego potrzebna jest jednak opieka specjalistów. Dziecko poddane odpowiedniej opiece medycznej ma szansę obudzić drzemiący w nim potencjał.

Aż 2-3% w Polsce rodzi się z wadami genetycznymi. Niestety brakuje miejsca, gdzie rodzice mogliby udać się z dzieckiem chorym na zespół Downa. Choć mamy dobrych specjalistów, bardzo trudno jest ich znaleźć.

W fundacji And I’m Up konsekwentnie dążymy do stworzenia Poradni dla Dzieci z Zespołem Downa. Pomóż nam, odwiedzając organizowany przez nas spektakl lub festyn charytatywny. Wkrótce będzie też można wesprzeć projekt, przeznaczając 1% podatku na reaktywację Poradni.