Nasze cele

Dzieci z zespołem Downa mogą rozwijać się, aby normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Dziś mają jednak niewielkie szanse na dobrą opiekę medyczną. Nie funkcjonuje żadna poradnia dla dzieci z zespołem Downa i choć mamy w Polsce dobrych specjalistów, dostęp do nich jest bardzo trudny. Niejedno dziecko traci przez to szanse na normalne życie.

Fundacja And I’m Up działa od 2009 roku, służąc dzieciom z zespołem Downa. Walczy o stworzenie dzieciom z zespołem Downa możliwości do normalnego rozwoju. Jej działania obejmują:

Statut Fundacji

Zobacz Statut Fundacji And I’m Up

Sprawozdania finansowe